Tinghaugen

Tinghaugen

Sentralt med kort avstand til skule, barnehage og idrettsanlegg med symjehall.

Morten Helland
Morten Helland
 458 65 508
 morten@minbit.no

Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande prat!

Opparbeiding av feltet har starta. 

 Beliggenhet

Vats er ei bygd i Vindafjord kommune. Bygda ligg midt i kommunen og består av eit hovud-dalføre samt eit par sidedalar. Hovud-dalen går nord-sør, den startar med Vatsvatnet i Øvre Vats og endar i Nedre Vats ved søre enden av Vatsfjorden som munnar ut i Yrkjefjorden. Øvst i dalen køyrer ein gjennom store deler av Øvre Vats på E134. Dalane i bygda er omkransa av fjell og mellom fjella og alt vatnet er der jordbruksland med mange fine gardar.

 Nærområdet

Kort avstand til butikkar, skule og barnehage. Fine turområde i umiddelbar nærleik. Aktivt og variert fritidstilbod. Korte avstander til Vindafjord sine mange arbeidsplasser. 

 Prisliste / status

Nr. Størrelse m2 Pris Status
T-1  626 790.000,- Ledig
T-2 559 - Solgt
T-3 977
Solgt
T-4 782
Solgt
T-5 822
Solgt
T-6 923 790.000,- Ledig
T-7  937 790.000,- Ledig
T-8 931 790.000,- Ledig
B4 820 790.000,- Ledig
 I tillegg til tomteprisen kommer tilkyttingsavgift for avlaup, vatn, målebrev og omkostnader i forbindelse med tinglysing.Det tas forbehold om skrivefeil og priser kan endrast utan førevarsel.